Kur kreiptis pacientui, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika


    Viešoji įstaiga Rumšiškių PSPC yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo). Vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigoje 2011 m. spalio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.68 įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją paskirta Laimona Greičiuvienė.

    Pranešti apie korupciją VšĮ Rumšiškių PSPC gali kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turintis žinių arba pagrįstų įtarimų apie įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.


    Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti Rumšiškių PSPC administracijai:
                Raštu;
                Telefonu direktorei 8-346-47116;
                Elektroniniu paštu: info@rumsiskiupspc.lt;

    Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
               vardą, pavardę,
               gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti),
               įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę, pareigas,
               skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

    Asmenys taip pat gali kreiptis anonimiškai. Įstaigos administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

    Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą  asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

    Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ Rumšiškių PSPC neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio veiklas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT).  STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, kai tokių veiklų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti užmaskuotą kyšininkavimą ar papirkimą.

    STT apie korupciją galima pranešti:

            Raštu;
            Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5-266 3333;
            Faksu 8-5-2663307;
            Elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt

    Informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM)  nemokamu pasitikėjimo telefonu 8-800-66004, elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt. Jūsų skambutis bus anonimiškas, jokių duomenų pateikti nereikės. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

VšĮ Rumšiškių PSPC direktorė
Korupcijos prevencija
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS