Istaigos pasitikėjimo telefono numeris


    Pranešti apie korupciją VšĮ Rumšiškių PSPC gali kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turintis žinių arba pagrįstų įtarimų apie įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.

    Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti Rumšiškių PSPC administracijai:
                Raštu;
                Telefonu direktorei 8-346-47116;
                El.paštu: info@rumsiskiupspc.lt;

    Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
               vardą, pavardę,
               gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti),
               įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę, pareigas,
              skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
Korupcijos prevencija
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS