MISIJA

Teikti geros kokybės, saugias, atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
VIZIJA

Patraukli ir konkurencinga asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti geros kokybės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.TIKSLAI:

  mažinti pacientų sergamumą ir mirtingumą, gerinti jų gyvenimo kokybę;
  užtikrinti kvalifikuotą slaugą, medicininę ir psichologinę reabilitaciją;
  gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą;
  taikyti priemones, užtikrinančias socialinę integraciją ir prisitaikymą, negalios ištiktiems asmenims
   dėl sveikatos būklės laikinai arba visam gyvenimui netekus darbingumo;
  skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą;
  didinti darbuotojų motyvaciją;
  diegti naujas medicinos ir informacines technologijas;
  gerinti personalo darbo sąlygas.
Misija, vizija, tikslai
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS