1. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d., įsakymu Nr. V-133 „Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

2. Gydytojo vizitus į namus registruojami nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 val. iki 11.00 val.

3. Šeimos gydytojas į pacientų namus vyksta šiais atvejais:

    3.1. pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus.

    3.2. pas karščiuojančius vaikus iki 1 metų amžiaus (kai temperatūra 38,5° C ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai);

    3.3. pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

    3.4. pas asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

    3.5. pas pacientus, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

    3.6. pas pacientus, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

    3.7. pas pacientus, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

4. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

5. Neprisirašiusiems prie įstaigos pacientams paslaugos namuose teikiamos pagal direktorės įsakymu patvirtintą (2009 m. vasario 21 d. įsak. Nr. 10) mokamų paslaugų kainyną.
Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS