Teikiamos paslaugos:

1.      Asmenų, norinčių pasitikrinti sveikatą įsidarbinant ar dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (Lietuvoje ar vykstančių į užsienį), profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

    Asmenys, norintys pasitikrinti sveikatą įsidarbinant ar dirbantys profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus), kreipdamiesi privalo pateikti:

  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  asmens medicininę knygelę (forma Nr. 048/a) arba medicininę pažymą (forma 047/a).
Formas 048/a ir 047/a privalo užpildyti darbdavys, siųsdamas darbuotoją tikrintis  sveikatos.
VšĮ Rumšiškių PSPC neprisirašę asmenys turi atsinešti išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 027/a).

Profilaktiniai privalomieji dirbančiųjų sveikatos tikrinimai yra mokami.


2. Asmenų, norinčių gauti sveikatos pažymą vairavimui, sveikatos tikrinimas.

    Asmenys, norintys gauti sveikatos pažymą vairavimui, kreipdamiesi turi pateikti:

  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  psichiatro pažymą (pažyma išduodama VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre);
  vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);
  VšĮ Rumšiškių PSPC neprisirašę asmenys turi atsinešti išrašą iš asmens sveikatos istorijos
    (forma Nr. 027/a).

Už vairuotojų sveikatos tikrinimą moka pats asmuo.


3. Asmenų, norinčių gauti sveikatos pažymą naudotis šaunamuoju ginklu, sveikatos tikrinimas

    Asmenys, norintys gauti sveikatos pažymą naudotis šaunamuoju ginklu, kreipdamiesi turi pateikti:

  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  fotonuotrauką,
  gydytojo psichiatro pažymą (pažyma išduodama VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre);

Už sveikatos tikrinimą norint naudotis šaunamuoju ginklu moka pats asmuo.

Teisės aktai reglamentuojantys profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarką.

    Profilaktiniai dirbančiųjų galimos profesinės rizikos sąlygomis sveikatos tikrinimai priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, atliekami periodiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 "Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ pakeitimo" ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

    Paslaugų įkainiai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose"pakeitimo".


Profilaktiniai sveikatos tikrinimai
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS