Mokamų paslaugų kainos
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
3 priedas

                                                                                                             3 priedas

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                             VšĮ Rumšiškių PSPC direktorės

                                                                                                             2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.V-2

 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadimas

Kaina, Eurais

 

 

 

1.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001m.lapkričio 9d.  įsakymu Nr.583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos „ :

 

1.1.

Asmuo (globėjas ) už prisirašymo dokumentų tvarkymą VšĮ Rumšiškių  PSPC moka

0,29

1.2.

Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą , jo pasirinktai įstaigai (VšĮ Rumšiškių PSPC ) moka

2,90

2.

Vadovaujantis Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1K-176 ,,Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo  Nr. 110 ,, Dėl kompensuojamų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos  aprašo tvirtinimo “ pakeitimo“  1.2.2 puktu:

 

2.1.

Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas

1,0

2.2.

Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas

3,00

Mokamos paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu

.

 

 

3

Skiepijimas mokama vakcina

 

3.1

Neįskaitant vakcinos kainos, suaugusiems virš 18 metų

1,16

3.2

Neįskaitant vakcinos kainos, vaikams iki 18 metų

0,87

 

 

 

4

Medicininės pažymos:

 

4.1

F 027/a paciento prašymu

1,50

 

 

 

5.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

 

5.1.

Vykstančiųjų į užsienį

13,30

5.2.

Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą

10,14

5.3.

Vairuotojų mėgėjų

13,33

5.4.

Vairuotojų profesonalų:

 

5.4.1.

Vairuotojų profesonalų, įsidarbinant

13,33

5.4.2.

Vairuotojų profesonalų, dirbant

13,33

5.5.

Darbuotojų, kuriems privalomas periodiškas , profilaktinis tikrinimas pagal LR SAM 2000m.gegužės 31d. įsakymu Nr.301 patvirtintą  18 priedą

 

5.5.1.

Geležinkelio darbuotojams, įsidarbinant

5,35

5.5.2.

Geležinkelio darbuotojams, dirbant

13,14

5.5.3.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, įsidarbinant

6,33

5.5.4.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, dirbant

10,70

5.5.5.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, įsidarbinant

1,95

5.5.6.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant

9,24

5.5.7.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant

6,81

5.5.8.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, įsidarbinant

5,35

5.5.9.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, dirbant

11,19

5.5.10

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant

2,43

5.5.11

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant

7,30

6

Mokamos paslaugos asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu

 

6.1

Pirminis šeimos gydytojo ( arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo chirurgo, gydytojo akušerio ginekologo ) priėmimas

20,52

6.2

Akušerės,slaugytojos

11,04

6.3

Paciento gydymas namuose

 

6.3.1.

Bendrosios praktikos gydytojas

25,67

6.3.2

Akušerė,slaugytoja

13,27

6.3.3

Laboranto apsilankymas mėginiui iš ligonio paimti

10,25

6.3.4

Gydytojo pirminis naujagimio patronažas

24,58

6.3.5

Slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas

13,27

6.3.6

Slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas

9,97

6.3.7

Slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką

9,97

6.4

Slaugytojų procedūros :

 

6.4.1

Žaizdų perrišimas

2,69

6.4.2

Kraujospūdžio pamatavimas

2,69

6.4.3

Infuzija į veną 10-30 min.

5,52

6.4.4

Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.

6,66

6.4.5

Injekcijos į raumenis

2,30

6.4.6

Injekcijos į veną

3,29

6.4.7

Kraujo paėmimas iš venos

3,29

6.4.8

Kraujo paėmimas iš piršto

2,08

6.4.9

Medikamentų poodinė injekcija

2,30

6.4.10

EKG 12-kos deviracijų su gydytojo aprašymu

7,45

6.4.11

EKG 12-kos deviracijų be gydytojo aprašymo

4,16

 

Mokamų paslaugų kainos patvirtintos Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.178 kainynu Nr. 96-11-2 (santrauka asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios gali būti teikiamos įstaigoje) arba paskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo“ bei indeksuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. gruodžio 09 d. raštu Nr.10-(13A-281)-7296 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“,  asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo. LR SAM 2016-03-30 raštas Nr.(1.1.20-28) 10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.